Naše služby

  • Zpracování projektových záměrů Na základě požadavku zákazníka zpracujeme projektový záměr včetně doporučení na možnosti spolufinancování a následně kompletně projekt připravíme v souladu s podmínkami zvoleného dotačního titulu.
  • Management projektů Kompletní řízení projektů od A do Z dle standardů IPMA.
  • Veřejné zakázky Komplexní administrace a organizace zadávacích řízení.
  • Technicko-ekonomické poradenství Optimalizace technických a ekonomických ukazatelů v rámci řízení změn projektu plně v souladu s podmínkami spolufinancování.
  • Školení - dotační management
    - komunikační dovednosti
    - změnová řízení u stavebních projektů v návaznosti na podmínky spolufinancování